Internationale tentoonstelling van voorwerpen in de huishouding en het bedrijf van den handwerksman, gehouden in het Paleis voor Volksvlijt