Souvenir d'Amsterdam, ter gelegenheid van de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling te Amsterdam