Bedelbus van de Noodles

Deze bijzondere huisgemaakte collectebus is door de Noodles gebruikt om geld te collecteren voor hun onkosten. De Noodles waren een queer collectief dat opkwam voor vrijheid en diversiteit van sekse en gender in Amsterdam. De collectebus, of ‘Bedelbus’, is een oude suikerbus die geverfd is, met het woord ‘Noodles’ in wit eruit gekrast. De bus is ingebracht door Irick Marinus en vreer voor de tentoonstelling Transmission, die in 2015 en 2016 in het Amsterdam Museum te zien was. De bedelbus is vervaardigd door Irick Marinus. Irick en vreer waren beide deelnemers aan het collectief de Noodles. De Noodles zijn ontstaan op de laatste avond van het eerste transgenderfilmfestival in 2001, in een Japans restaurant aan het Kleine-Gartmanplantsoen te Amsterdam. Het was de eerste groep transgenders en queers die bij elkaar wilde komen zonder speciaal aan hulpverlening te doen. Het collectief kan gezien worden als de voorlopers van het huidige transgenderactivisme. Zo waren ze de eersten die de publieke ruimte in Amsterdam van een queer en transgender aspect voorzagen. De Noodles organiseerden van eind 2002 tot eind 2010 maandelijkse cafémiddagen in Café Saarein te Amsterdam. Tussen 2004 en 2009 kwamen daar ook maandelijkse radio-uitzendingen bij op MVS Radio. Op 19 november 2006 organiseerden de Noodles voor het eerst de jaarlijkse Transgender Gedenkdag, die later overgenomen is door de gemeenschap.