Reglement van het Jongens-Groothuis

In het Amsterdamse Burgerweeshuis konden kinderen van Amsterdamse poorters (burgers met rechten om in de stad te wonen) terecht, die geen ouders of een moeilijke thuissituatie hadden. Weesjongens en –meisjes leefden in het weeshuis veelal een gescheiden bestaan. Ze hadden aparte gebouwen met slaapzalen en zelfs aparte binnenplaatsen om te zitten en spelen. Terwijl de oudere jongens overdag buiten de deur een ambacht leerden, bleven de grote meisjes binnen, waar ze opgeleid werden tot nette huisvrouw. Voor beide groepen golden andere regels, toegespitst op verschillen in het gedrag en de dagindeling. De regels werden aan het eind van de negentiende eeuw vastgelegd in deze reglementen van het Jongens- en Meisjes-Groothuis.