Ontwerp van de voorzittershamer die Carl Bonebakker in 1932 ter opening van de Ontwapeningsconferentie aan de Volkenbond schonk