Verklaring der medaille op het vyftig jaarig schout en secretaris-schap van den heer Bannier van Nes