Pasglas GRAAF VAN OLDENBURG (1666)

Met zijn bijna 40 centimeter hoogte is deze bierbeker het grootste glas in de verzameling van Abraham Willet. De opgelegde bruine glasdraden dienden als maatstrepen bij een in de zeventiende eeuw populair drinkspel waarbij de dorstige in één teug tot de volgende pas moest drinken. De figuratieve voorstellingen op de bovenste en onderste passen zijn geïnspireerd op twee legendes die verband houden met het grafelijk geslacht Oldenburg. Ze verbeelden het leeuwengevecht van graaf Friedrich en de sage van de ‘Oldenburger Wunderhorn’.