Wapenbord met wapens van regentessen van Aalmoezeniersweeshuis 1660-1715

De monumentale lijst werd in 1689 vervaardigd voor de regentessen van het Aalmoezeniersweeshuis.Temidden van vruchtfestoenen houden zes putti de familiewapens vast van de regentessen in dat jaar. Het geheel wordt bekroond met het Amsterdamse stadswapen. Het schilderij in de lijst bevat de familiewapens van alle regentessen van 1666 tot 1715.