'IN DE OUDE SCHANS', gevelsteen

Op de onderrand van dit stadsgezicht staat: INDE OVDE SCHANS. Het is een gezicht op Amsterdam vanuit het oosten. Op de voorgrond de, in de tweede helft van de 16de eeuw aangelegde, stadswal. Boven de stadsmuur steken scheepsmasten en de daken van de huizen uit. Rechts de de onderzijde van de nog niet verhoogde Montelbaanstoren (deze werd in 1606 van een spits voorzien). In de stad - meest rechts - het torentje van de Sint Olofskapel op de kop van de Zeedijk. In het midden de - in 1566 met een spits verhoogde - toren van de Oude Kerk en het zogenaamde ‘vieringstorentje’, ook van de Oude Kerk. De toren links zou van de Nieuwe Kerk of van het oude stadhuis kunnen zijn. De steen is uit de eerste helft van de 17de eeuw en afkomstig van Bloemgracht nr. 117. In 1875 werd hij nog door gevelsteenbeschrijver Jonkheer August Pieter Suasso in zijn gevelstenenschetsboek afgebeeld en werd toen door hem als 'zeer versleten' omschreven.