Gevelsteen De ring in het diep

Gevelsteen met een woelige zee waar een ring met grote steen boven uitsteekt. In de lucht boven het water vliegen enkele vogels. Op de onderrand: DE RINCK IN 'T DIEP. De steen is afkomstig van Sint Luciensteeg no. 2 en werd in 1901 aan het K.O.G. geschonken. In 1685 kocht de bontwerker Tjerk Dieprinck het huis en erf in de Sint Luciensteeg en liet dat het jaar daarop vernieuwen. Jonkheer Suasso signaleert in 1875 (in zijn gevelstenenschetsboek) nog het originele pand en vermeldt twee jaartalstenen met ANNO 1687, het jaar van voltooiing.