Boodschapspenning vanwege de keukenmoeder, Burgerweeshuis