Boodschapspenning van het jongens sieckhuijs, Burgerweeshuis van Amsterdam