Boodschapsteken van de linnenwinkel, Burgerweeshuis van Amsterdam.