Doos van de penning op de Vrede van Breda: verlening van wapenschild aan Amsterdam door Graaf Willem IV (1342) en verlening van keizerskroon door Keizer Maximiliaan (1488)