Jacob Cuyk van Mierop ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum als bankier in 1813