Overlijden van Hendrik Daniëlsz. Hooft (1716-1794)