Wilhelmina, inhuldiging van Koningin -, draagpenning aangeboden aan de buitenlandse journalisten