Papier-afdruk van keerzijde penning t.g.v. het eeuwfeest van het Aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam