1663, eerste steenlegging van vier huizen aan de Nieuwe Kerk