1572, inneming van Den Briel en het weigeren van de 10e penning