Boodschappenpenning van de Linnenwinkel, Burgerweeshuis Amsterdam

Deze koperen penning is afkomstig uit het Amsterdamse Burgerweeshuis. In het Burgerweeshuis konden kinderen van Amsterdamse poorters (burgers met rechten om in de stad te wonen) terecht, die geen ouders of een moeilijke thuissituatie hadden. Het betreft een zogenaamde ‘boodschappenpenning’, die weeskinderen tijdens uitstapjes naar de winkel mee kregen, om aan te tonen dat ze toestemming hadden gekregen om de weeshuispoort uit te mogen. Deze penning werd uitgegeven door de ‘moeder’ van de linnenwinkel, de textielwerkplaats van het weeshuis. Op de voorzijde van de penning is het embleem van het Burgerweeshuis (een duif in een stralenkrans) te zien, met eromheen de tekst: ‘Teeken van d’Amsterdamse weeskinderen’. De achterzijde toont de inscriptie ‘Linnenwinkel’, evenals het jaar van uitgave.