Francisco Lopes Suasso, Baron d'Avernas le Gras (circa 1657-1710)

Op het schilderij staat Don Francisco Lopes Suasso (1695-1710), tweede baron Avernas-le-Gras, die hij erfde van zijn vader Don Antonio Lopes Suasso. Zowel vader als zoon werkte voor de koning van Spanje, maar Francisco begon gaandeweg steeds meer voor stadhouder Willem III te werken, en leende hem in 1688 zels anderhalf miljoen gulden voor de militaire inval in Engeland, waar Willem III de Engelse troon van Jacobus II overnam. In deze tijd was Francisco zo goed bevriend met Willem III dat hij direct na de koning-stadhouder de Noordzee overstak. Deze band met de familie Van Oranje in het algemeen en Willem III specifiek wordt gesymboliseerd op het schilderij door de oranjeappel zichtbaar in Francisco's rechterhand.