De Dam

Op de Dam is het een drukte van belang: werkvolk, burgers en kooplieden bevolken het plein. Het pas voltooide Stadhuis domineert de voorstelling. Bij het waaggebouw, verder naar rechts, worden goederen gewogen. In het water van het – inmiddels gedempte – Damrak liggen kleine vrachtschuiten