Een aalmoezenier deelt kleding uit

Arme mensen staan in een rij voor kleding. De Aalmoezeniers gaven alleen ondersteuning in natura, niet in geld. Ook deze afbeelding uit de serie van vijf over het werk van de Aalmoezeniers, doet denken aan de traditionele weergave van de ‘Werken van Barmhartigheid’: het geven van eten, drinken en kleding aan behoeftigen, het huisvesten van daklozen, de verzorging van zieken en het bezoeken van gevangenen, en tenslotte het begraven van de doden. Door de persoonlijke gelaatstrekken van de Aalmoezeniers lijkt het erop dat het hier om portretten gaat.