De overlieden van de Kloveniersdoelen

Bartholomeus van der Helst was een van de meest gevraagde portretschilders van zijn tijd. In de jaren vijftig schilderde hij groepsportretten van de overlieden (bestuurders) van de drie Amsterdamse schuttersgilden. Deze zijn alle in de Schuttersgalerij te zien. Hij vereeuwigde de overlieden van de Kloveniersdoelen in de vergadering, terwijl zij zich tegoed doen aan broodjes en oesters. De vier overlieden hadden als officieren gediend bij de schutterij en zaten sinds de jaren veertig in de stadsregering. Uiterst links zit Cornelis Witsen (1605-1669), die in 1653 voor het eerst burgemeester van Amsterdam werd. Naast hem zit Simon van Hoorn (1618-1667). In 1659 zou hij burgemeester worden. In 1660 was hij ambassadeur aan het hof van Karel II van Engeland. De man die zich naar ons heeft toegedraaid, is Roelof Bicker (1611-1656). Hij is als vaandrig afgebeeld op Pickenoys Schuttersmaaltijd. Geheel rechts zit Gerrit Reynst (1599-1658), een van de belangrijkste kunst-verzamelaars van de stad. Achter de tafel staat de kastelein. Zijn vrouw en zoon dragen meer spijzen aan.