Jacob Fransz. (ca. 1635-1708) en zijn familie in de chirurgijnswerkplaats

In zijn chirurgijnswinkel annex woonvertrek stelt Jacob Franszn zijn familie aan ons voor. Jacob Franszn, meester-chirurgijn sinds 1657, is bezig is met een aderlating bij zijn broer Thomas Franszn. Zijn zoon Thomas houdt een schaal op om het bloed in op te vangen. Rechts zit Jacobs vrouw Anna Jans met naaiwerk op haar schoot, en naast haar staan hun zoontje Frans en dochtertje Francijntje. Op de achtergrond scheert een assistent een klant. Het schilderij van Hercules boven de deur verwijst naar Jacobs grootvader: Hercules Franszn. Net als zijn vader en grootvader zouden ook Jacobs beide zoons chirurgijn worden. Het ambachtelijke familieportret met dynastieke trekken vormt een uitzondering in het oeuvre van Egbert van Heemskerck, die vooral bekend is om zijn interieurstukken zonder specifieke portretten.