Inschrijving van armen en wezen in het Aalmoezeniershuis

Om ‘alle misbruiken, in deze welgeschikte stadt voor te komen, en de zelve van bedelarye langs der straten geheel en al t’ontlasten’ werd in 1613 het Aalmoezeniershuis opgericht. Hier vonden voedseluitdelingen plaats en werden armen, vondelingen en wezen ingeschreven. Hun afkomst deed niet ter zake. De regenten hebben zich laten portretteren tijdens hun barmhartige werk.