Aanbidding der herders (fragment)

Een os kijkt ons nieuwsgierig aan. Ooit was het dier getuige van de Aanbidding van het Christuskind in de stal te Bethlehem. Twee voorovergebogen herders zijn nog net te zien. Dit paneel is een fragment van een groot altaarstuk, waarschijnlijk uit de Nieuwe Kerk. Tijdens de onlusten rond de Alteratie in 1578 zal het zijn beschadigd. Alleen dit gedeelte bleef gespaard.