De regenten van het Spinhuis

De regenten kwamen wekelijks bijeen om de straffen te bespreken, de wol en het kant te keuren, en de financiële zaken te regelen. Op het groepsportret zijn de bestuurders afgebeeld met attributen die een idee geven van hun werkzaamheden: inschrijfboeken, schrijfgerei en geldstukken. De regenten hebben lang moeten wachten op hun bestelling. De schilder had in 1626 beloofd het in september van dat jaar te zullen leveren. Toen was het nog niet klaar, misschien was Eliasz. er niet eens aan begonnen. Aanmaning door een notaris maakte weinig uit: ook het uitstel tot Paasdag, 4 april, 1627 werd niet gehaald. In mei volgde een nieuwe belofte: het schilderij zou vóór Pinksteren, 23 mei, klaar zijn. Uiteindelijk werd het 1628, zoals uit het schilderij blijkt.