Maaltijd van schutters van Wijk IX onder kapitein Jacob Backer en luitenant Jacob Rogh

Nicolaes Pickenoy schilderde tussen 1630 en 1645 maar liefst vijf groepsportretten van schutters. Het feestmaal als onderwerp voor een schutterstuk was door Amsterdamse schilders geïntroduceerd en in Haarlem door Frans Hals tot grote bloei gebracht. De schutters zijn vereeuwigd aan een feestelijk gedekte tafel, wellicht naar aanleiding van het afscheid van kapitein Jacob Backer (1572-1643). Samen met luitenant Jacob Rogh (1586-1670) bevindt hij zich links aan tafel. Vaandrig Roelof Bicker (1611-1656), prominent op de voorgrond, is zojuist binnengekomen. De lege stoel lijkt voor hem bedoeld. Backer en Rogh dienden gezamenlijk als officieren van de compagnie van Wijk IX, het gebied ten noorden van de Nieuwmarkt. Toen backer in 1632 tot burgemeester werd gekozen, werd hij door Rogh opgevolgd. Bicker zou in 1637 luitenant naast Rogh worden.