De regenten van het Oude Mannen- en Vrouwengasthuis