De Gouden Leeuw op het IJ voor Amsterdam

Het IJ, de haven van Amsterdam, is gevuld met schepen. Op de achtergrond is het silhouet van de stad te zien. Prominent in beeld ligt De Gouden Leeuw, het vlaggenschip van admiraal Cornelis Tromp. Van de Velde schilderde zijn magistrale havenzicht in het jaar waarin het oorlogsschip zou worden gesloopt, na jaren trouwe dienst voor stad en vaderland.