'Jammerlijck'

Dit schilderij met vechtende boeren behoort tot de eerste van een groot aantal grisailles of ‘grauwtjes’ die schilder en uitgever Van de Venne maakte. De werkjes verbeelden op karikaturale wijze bedelaars, zwervers en boeren en zijn veelal voorzien van een scherpe politieke of morele boodschap.