Binnenhuis met moeder en kind, 'Moedervreugd'

In een ruim vertrek zit een vrouw met een kind op schoot bij een wieg. Rechts bij de haard veegt de meid de vloer. De huiselijke bezigheden kunnen verwijzen naar de noodzaak van een goede opvoeding en een deugdzaam leven. Dergelijke boodschappen komen regelmatig voor in het werk van De Hooch. Het Interieur, vroeger "Moedervreugd" genoemd, is waarschijnlijk geschilderd kort voor zijn verhuizing naar Amsterdam in 1660-61. De Hooch heeft het perspectief en de lichtval in de voorstelling volledig naar zijn hand gezet. Het perspectivische verdwijnpunt, daar waar alle vluchtlijnen samenkomen, plaatste hij exact in het midden van het doek. De opbouw van de compositie is echter op subtiele wijze verdoezeld. De Hooch liet het schuin invallende zonlicht op de muur weerkaatsen, zodat een forse diagonaal ontstaat.