Czaar Peter de Grote aan boord van zijn jacht op weg naar de Pieter en Paul

Tsaar Peter de Grote (1672 – 1725) reisde met een Russisch gezantschap mee naar Nederland. De Tsaar zelf was vooral geïnteresseerd in de Nederlandse scheepsbouw. Door hierover meer te leren, kon hij de modernisering van de Russische marine bevorderen. Eerder had hij in Rusland koopman Nicolaas Witsen (1641-1717) ontmoet. Die was in 1697 burgemeester en directielid van de VOC (Verenigde Oostindische Compagnie). Door zijn bemiddeling mocht Peter de Grote op de werf van de VOC op Oostenburg het vak leren. De Tsaar kreeg zelfs een diploma. De Tsaar heeft het schip dat toen door hem gebouwd werd nooit af gezien, want hij reisde in 1698 alweer door naar Engeland. Hij gaf het schip de naam van de apostelen `Petrus en Paulus', de schutspatronen van St. Petersburg. Het heeft vanaf 1698 twee tochten naar de Oost ondernomen. Daarna voer het daar nog een tijdje rond om uiteindelijk in 1717 te worden gesloopt.