De Zuiderkerkstoren gezien van de Houtgracht

De Zuiderkerk was de eerste kerk in Amsterdam, die gebouwd werd voor de protestantse eredienst. Het stadsbestuur besloot tot de bouw van deze kerk tijdens de zuidoostelijke stadsuitbreiding aan het eind van de 16de eeuw. De vorm van het door Hendrick de Keyser, Hendrick Jacobsz Staets en Cornelis Danckerts ontworpen gebouw is nog traditioneel. In 1603 werd met de bouw begonnen. In 1611 kwam de kerk gereed en vijf jaar later de toren.