Deur naar het scheikundelokaal in de Van der Waalsschool