Het oude stadhuis

Het schilderij toont het oude stadhuis op de Dam in vervallen toestand. Het was waarschijnlijk ook een bouwval. Joost van den Vondel omschreef het als volgt: ‘een ijs’lijck rottennest, zichzelve een overlast’. Behalve bouwvallig was het stadhuis ook overvol, koud en vergeven van ongedierte dat zich door de administratie heen vrat. Het gebouw, dat dateerde uit de tweede helft van de 15de eeuw, werd in 1652 compleet door brand verwoest. Op het moment dat Van der Ulft dit schilderij maakte, was dat al gebeurd. Van der Ulft kopieerde dan ook een schilderij van Pieter Saenredam, dat nu in het Rijksmuseum hangt.