Het Stadhuis op de Dam

Het stadhuis was het bestuurlijk centum van Amsterdam. Daar beslisten de burgemeesters over de politiek van de stad en zelfs van de Republiek. In het stadhuis zetelden ook schout en schepenen, kwam de vroedschap bijeen, en was tevens de Wisselbank gevestigd, één der belangrijkste financiële instellingen van de wereld.