De regenten van het Burgerweeshuis

Het is onduidelijk wat de rol van het jongetje op de voorgrond is. Mogelijk wordt hij ingeschreven, evenals de jongen en het meisje links. De notaris-boekhouder assisteert de regenten bij de administratie. Vijf van de zes regenten op dit schilderij behoorden tot het college dat in 1656 het plafond liet beschilderen.