Gezicht op de Haarlemmerpoort

De Haarlemmerpoort bevond zich zich op het tegenwoordige Haarlemmerplein, aan de westzijde van de stad. Na verschillende stadsuitbreiding was dit de vierde poort met die naam. Het ontwerp was van architect Hendrick de Keyser. Links is het nieuwe bolwerk Westerbeer te zien. Achter de huizen markeren scheepsmasten de haven. Vroom maakte dit schilderij in het jaar waarin de eerste steen van de poort wordt gelegd. In 1618 was de bouw voltooid. De walmolen werd pas later geplaatst. Ook de Haarlemmer Trekvaart links op de voorgrond bestond nog niet. Pas na de aanleg van deze waterweg in 1631-'32 zouden de afgebeelde trekschuiten gaan varen.