Het kleden der wezen

In 1657 werd aan de Amstel bij de Zwanenburgwal het weeshuis van de Gereformeerde kerk geopend. Door de pestepidemie van 1654-1655 was het aantal wezen in Amsterdam enorm gestegen. Om de kinderen die niet in andere tehuizen terecht konden opvang te bieden, stichtten enkele geloofsgemeenschappen hun eigen weeshuis. Wellicht heeft Victors zijn opdracht gekregen ter gelegenheid van de opening van het Diaconieweeshuis in 1657. Uit een grote legkast wordt kleding verstrekt aan de weesmeisjes: de zwarte lakense kleding ligt opgestapeld. Links kijkt een vrouw toe. Het is waarschijnlijk de Binnenmoeder, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het weeshuis. Opvallend van deze twee schilderijen van Victors is dat niet de bestuurders maar alleen de inwoners van het weeshuis zijn afgebeeld.