Pieter Jansz. Reael (1569-1643)

Pieter Reael (1569-1643) was koopman en reder. Hij bekleedde een aantal kleinere openbare ambten. Daarnaast was hij regent van het St. Pietersgasthuis en van het Spinhuis. Ook diende hij als luitenant in de schutterij en later als overman van de Kloveniersdoelen.