Oudekerksplein

Sinds het einde van de negentiende eeuw gold er een prostitutieverbod in Amsterdam, later uitgebreid naar een landelijk verbod. Artikel 250bis verbood het gelegenheid geven tot prostitutie. Maar toch werd het oogluikend toegestaan als prostituees zich niet te uitdagend kleedden en niet op het raam tikten of op een andere manier klanten lokten. In de naoorlogse jaren woonden veel prostituees nog in het Wallengebied. Soms deelden ze een werkruimte zoals de vrouwen op dit schilderij. De schilder had zijn atelier vlak bij het Oudekerksplein. Na decennia van discussies kwam op 1 oktober 2000 een einde aan het bordeelverbod. Sinds enkele jaren probeert de gemeente Amsterdam het Wallengebied vrij te krijgen van criminaliteit en vrouwenhandel door het opkopen van bordelen.