Stedenmaagd van Amsterdam

Fragment van een schets voor het marmeren timpaan van de voorgevel van het stadhuis op de Dam. Het is het centrale gedeelte met de tronende Amsterdamse stedenmaagd, die de hulde van de zeegoden in ontvangst neemt. Een terracotta model van het complete timpaan is tentoongesteld in het museum.