Stoet van mannen en ruiters, fragment van een kruisdraging

Willet moet dit fragment van een laat-middeleeuws beeld, een stoet van mannen en ruiters voorstellend, al vroeg in zijn verzamelcarrière hebben verworven. Over de herkomst ervan tasten we in het duister, maar in 1861 schonk hij dit ‘zeer merkwaardig houten snijwerk’ aan het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. Vier jaar later was het beeld te zien in een door Willet ingerichte tentoonstelling van het nog prille kunstbezit van het genootschap in gebouw Concordia aan de Nieuwezijds Voorburgwal.