Vaandel met stok en kroon van het voormalig 7e Regiment Infanterie