Erepenning van het Amsterdamsch Crisis Comité, uit waardering aan W.J.R. Dreesmann