Penning t.g.v. het 40 jaar lidmaatschap van de Amsterdamse Loge van J.F. Finkemeier