Peter de Grote (1672-1725), tsaar van Rusland

Tsaar Peter de Grote van Moscovië (1672-1725) wilde het Russische rijk moderniseren. Om zijn kennis te vergroten reisde hij met zijn gevolg door Europa. In 1697 verbleef Peter voor het eerst in Amsterdam, waar hij als timmerman werkte op de VOC-scheepswerf. In het door hem gestichte Sint Petersburg speelden Nederlandse vaklieden een belangrijke rol.